Rehoboth

Missie & visie

We streven ernaar dat, kinderen na acht jaar basisonderwijs op de “Rehoboth”, het volgende bereikt hebben:

  • Ze moeten zich op hun niveau zowel mondeling als schriftelijk kunnen uitdrukken, kunnen lezen en om kunnen gaan met hoeveelheden en getallen.
  • De noodzakelijke kennis, bij de diverse vakgebieden hebben eigen gemaakt.
  • Op een creatieve manier zich kunnen uitdrukken en op een eigen manier om kunnen gaan met creatieve uitingen van anderen.
  • Zich als sociaal wezen ontwikkeld hebben zodat ze optimaal deel kunnen nemen aan het menselijk verkeer.
  • Om kunnen gaan met eigen emoties en die van anderen.

Schoolgids

In de schoolgids vindt u allerhande informatie die voor ouders interessant is!

Download hier

App

We maken vanaf heden gebruik van ‘de Basisschool App’. Achter een AVG veilige inlog delen leerkrachten praktische berichtjes, maar ook foto’s met de ouders.

Meer info

Jaarrooster

Op het jaarrooster van de Rehoboth vindt u alle relevante data die voor ouders belangrijk zijn.

Download hier