Rehoboth

Missie & visie

We streven ernaar dat, kinderen na acht jaar basisonderwijs op de “Rehoboth”, het volgende bereikt hebben:

  • Ze moeten zich op hun niveau zowel mondeling als schriftelijk kunnen uitdrukken, kunnen lezen en om kunnen gaan met hoeveelheden en getallen.
  • De noodzakelijke kennis, bij de diverse vakgebieden hebben eigen gemaakt.
  • Op een creatieve manier zich kunnen uitdrukken en op een eigen manier om kunnen gaan met creatieve uitingen van anderen.
  • Zich als sociaal wezen ontwikkeld hebben zodat ze optimaal deel kunnen nemen aan het menselijk verkeer.
  • Om kunnen gaan met eigen emoties en die van anderen.

Corona

Met ingang van maandag 16 maart zijn alle basisscholen tot de meivakantie gesloten. Dit in verband met het coronavirus en in lijn met het overheidsbesluit. Ouders zijn persoonlijk geïnformeerd. Ook bij nieuwe ontwikkelingen zullen wij de ouders persoonlijk informeren.
Op de locatie Ichthus is opvang van kinderen met ouders in vitale beroepen. We bieden onderwijs op afstand via Teams. De school blijft zoveel mogelijk telefonisch en per e-mail bereikbaar.