Rehoboth

Tussenschoolse opvang

Er is geen voor- en naschoolse opvang op onze school. Voor deze opvang verwijzen we u naar Allio in IJsselmuiden. De hoofdvestiging is in Zwolle aan de van Karnebeekstraat 6, tel: 038-4222766. Voor een gastouderbureau verwijzen we u naar de Kinderbrug in Kampen, Beyerinckstraat 4, tel: 3311056.

Op de Rehoboth is wel tussenschoolse opvang. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen kinderen overblijven. Ze nemen dan zelf een lunchpakket en drinken mee. Een overblijfmoeder begeleidt de kinderen. De kinderen kunnen na het eten op school spelen en vanaf 13.00 uur, wanneer ook de andere kinderen weer op school komen, worden ze weer overgedragen aan de leerkracht. De kosten zijn € 2,- per kind per keer. Van dit bedrag wordt de overblijfmoeder betaald en worden er spelletjes gekocht.

De school heeft besloten om de administratieve en financiële organisatie van de overblijf (TSO) uit te besteden aan “Overblijven met Edith”. Dit is een online systeem voor de tussenschoolse opvang. Dit systeem heeft in meerdere opzichten voordelen voor de overblijfkrachten die verantwoordelijk zijn voor uw kind tijdens het overblijven, maar ook voor u als ouder/verzorger.

U kunt als ouder/verzorger de overblijfmomenten van uw kind eenvoudig en flexibel bepalen. Om het systeem optimaal te kunnen laten functioneren, is het noodzakelijk dat u als ouder/verzorger u inschrijft in het systeem (=aanmaken van een account), ook wanneer u uw kind slechts incidenteel gebruik laat maken van de overblijf. U kunt dit doen via de volgende link: https://www.overblijvenmetedith.nl/Login.aspx

Overblijfcoördinator is Henrike Steen Redeker. Voor vragen omtrent het overblijven of het aanmaken van een account via www.overblijvenmetedith.nl kunt u haar mailen: steenredeker apenstaartje ziggo.nl 

Het rekeningnummer voor het overblijfgeld is NL85 RABO 0131 7413 06 ten name van Herv. Ver. Chr. Onderwijs