Rehoboth

Welkom bij Rehoboth

Onze school is een Hervormd Christelijke school. Wij willen de kinderen vormen in een wereld die ze mogen zien als Gods scheppingswerk. De naam Rehoboth betekent: „God heeft ruimte gemaakt‟.

Wij willen de kinderen laten ervaren dat onze school een beschermde ruimte mag zijn voor een ieder die binnen haar muren vertoeft. In de eerste plaats denken we dan aan de Heere God die ons en die ruimte heeft gemaakt. Hij vertelt ons in Zijn Woord, dat het beter is om eerst na te denken en dan te doen. In Zijn bescherming geeft Hij ons de grenzen van die ruimte aan.

In de tweede plaats willen we kinderen die deze bescherming nodig hebben helpen. Onze school wil een vrijplaats zijn, waar kinderen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige en evenwichtige persoonlijkheden, die leren leven in een ruimte die beschermd wordt door de richtlijnen die de Heere God ons geeft. Daarnaast leren we kinderen om elkaar de ruimte te geven uit te groeien tot verschillende personen. Verschil mag er zijn, God heeft ons allemaal uniek geschapen!

Wij willen de kinderen in aanraking brengen met de Bijbel, met de boodschap van Jezus Christus, waardoor zij de geborgenheid van God mogen ervaren. Van deze boodschap willen we elke dag getuigen.