Rehoboth

Groep 1

Onderstaande info betreft schooljaar 2021/2022. 
Er volgt binnenkort een update voor schooljaar 2022/2023.

De groepsleerkrachten vertellen over de groep:

Hartelijk welkom in groep 1!

De juf haalt elke morgen de kinderen bij het hek op. In een lange slinger, aan een touw, gaan we naar binnen. We hangen onze jas en tas aan de kapstok, wassen onze handen i.v.m. corona. Dit herhalen we op de dag enkele keren. We zoeken onze stoel en gaan in de kring zitten.

Als alle kinderen in de kring zijn verzameld begint de dagopening: Kringgesprek, zingen, benoemen van de dag en datum, gebed, lied van de week en een verhaal uit de bijbel (3x per week). Op maandag leren we een nieuw christelijk lied of een psalm. Op vrijdag herhalen we de verhalen van de afgelopen week m.b.v. een kijkplaat.

In groep 1 spelen en werken we vanuit een thema.  Spelend leren we. Door middel van leuke, leerzame spel- en ontwikkelingsmaterialen en het spelen in de verschillende hoeken ontwikkelen de kinderen zich op diverse gebieden. Door de materialen en hoeken steeds aan te passen, blijven de kinderen nieuwe dingen ontdekken en leren.

Ook werken we elke week aan een doel door middel van een spel. Dit kan een reken-, taal- en/of motoriek doel zijn. Bij deze doelen gebruiken we de handpoppen uit de Taalvilla of uit de Rekenflat. In de taalvilla wonen: Arie de Letterkanarie, de Hak-en Plakapen, Mollie de Mol, Wim de Woordspin, Kletskous en Ed met de Rijmpet. In de rekenflat wonen: Sjoerd de Cijferwoerd, Mien de Meetmuis, Hennie de Hen, Fred de Bever en tante Truus.

We spelen elke dag in de gymzaal of buiten op het plein. Soms is dit vrij spelen, maar één keer per week spelen we zang- dans- en tikspelen met elkaar en één keer kleutergymnastiek.

We proberen er iedere dag een fijne dag van te maken en waar we elkaar helpen. We zien uit naar een gezellig schooljaar met de kinderen en een prettige samenwerking met de ouders.

Hartelijke groet,

Juf Wilma en juf Corina

juf Corina

Van proberen kun je leren!

juf Wilma

groepsleerkracht