Rehoboth

Groep 1

De groepsleerkrachten vertellen over de groep:

Hartelijk welkom in groep 1! Leuk dat u even mee komt kijken!

Groep 1…. De start van de schoolloopbaan op de basisschool. Bij ons komen de kinderen binnen en vaak is dat best even wennen. We nemen daarom ook goed de tijd voor de basisroutines binnen de klas. Het hele jaar door stromen er kinderen in, maar sommige kinderen zijn ook al vanaf het begin van het schooljaar in onze klas. De kinderen die al langer op school zitten kunnen de nieuwe kinderen vaak heel goed helpen en voordoen hoe het gaat in de klas. Als de kinderen ’s morgens binnen komen beginnen we meestal met een spel-inloop. De kinderen mogen dan kiezen wat ze willen gaan doen. We kiezen met het digikeuzebord. Hier staan verschillende dingen op zoals: puzzelen, een spel, kralenplanken, magneettrein, tablets, boekenhoek etc.

In de kring beginnen we met de dagopening: kringgesprek, zingen, benoemen van de dag en datum, gebed, lied van de week en een verhaal uit de bijbel (3x per week). Op maandag leren we een nieuw christelijk lied of een psalm. Op vrijdag herhalen we de verhalen van de afgelopen week m.b.v. een kijkplaat.

In groep 1 spelen en werken we vanuit een thema. Door middel van leuke, leerzame spel- en ontwikkelingsmaterialen en het spelen in de verschillende (thema)hoeken ontwikkelen de kinderen zich op diverse gebieden. Door de materialen en hoeken steeds aan te passen, blijven de kinderen nieuwe dingen ontdekken en leren. Ook maken we werkjes die passen binnen het thema. Tijdens de kringactiviteiten stimuleren we de taal- en rekenontwikkeling. Dit alles op een zoveel mogelijk speelse manier. We werken met het systeem ‘mijn kleutergroep’. Hierin staan de doelen die we terug laten komen bij het thema. Tijdens het spelen en werken observeren we de kinderen veel. Deze observaties borgen we in het programma van ‘Mijn kleutergroep’. Zo houden we de ontwikkeling van ieder kind bij en hierdoor kunnen we onze activiteiten weer afstemmen. Kleuters hebben veel beweging nodig. We spelen elke dag buiten op het plein of in de gymzaal. Één keer per week doen we een spelles in de gymzaal en 1 keer per week gymmen we met grote materialen zoals kasten, banken, klimrekken en ringen.

Voor de sociaal emotionele ontwikkeling werken we wekelijks over een onderwerp uit de Kwink-methode, over samenwerken en samenspelen. Zo werken we aan een fijne sfeer in de groep!

We proberen er iedere dag een fijne en leerzame dag van te maken. We zien uit naar een gezellig schooljaar met de kinderen en een prettige samenwerking met de ouders.

Hartelijke groet, Juf Corina en juf Geerke

juf Corina

Van proberen kun je leren!

juf Geerke

Kleuters zijn zo onbevangen en puur. Daar geniet ik van!  

Een fijne start bieden aan het begin van de schoolloopbaan vind ik belangrijk.
Ik word blij wanneer ik zie dat kinderen zich veilig voelen in de klas. Zo kunnen ze tot bloei komen en ontwikkelen op hun eigen manier.