Rehoboth

Groep 2

De groepsleerkrachten vertellen over de groep:

Hartelijk welkom bij groep! We zijn dit jaar gestart met 2 kleutergroepen waarbij de kinderen van groep 1 en 2 samen een groep vormen. Onze groep heeft nu 21 kinderen en er komen nog wat kinderen bij.

We beginnen bijna elke ochtend met een inloop. De kinderen mogen hun plekje opzoeken en meteen gaan spelen/werken.

Na de inloop gaan we opruimen en in de kring zitten. Daar beginnen we de dag met gebed en bespreken we de dagen, het weer en het dagritme met elkaar. Op maandag leren we een mooi lied over de Here Jezus. Op dinsdag, woensdag en donderdag luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel. Bij de Bijbelvertelling gaan alle kinderen van groep 2 naar juf Anneke en komen alle kinderen van groep 1 bij juf Corine of juf Nanet. Op vrijdag blijven de kinderen in hun eigen groep en bespreken we wat we de afgelopen week hebben gehoord naar aanleiding van de praatplaten.

In groep 1 en 2 vinden we spelend leren erg belangrijk. Door middel van de leuke, leerzame materialen en het spelen in de verschillende hoeken ontwikkelen de kinderen zich op diverse gebieden. Door de materialen en hoeken steeds een beetje aan te passen, bijvoorbeeld aan het thema waarmee we werken, blijven de kinderen steeds weer nieuwe dingen ontdekken en leren.

Het thema staat ook centraal bij de werkjes die we maken. Daarbij proberen we van alles, zoals kleuren, plakken en verven op de leukste manieren en met verschillende materialen.

Ook werken we elke week aan een doel door middel van een spelletje. Dit kan een reken-, taal- en/of motoriek doel zijn. Bij deze doelen gebruiken we de handpoppen. Dus mocht er een keer een naam voorbijkomen die u niet kent… dat zou dan zomaar een van onze vrienden kunnen zijn.

We spelen elke dag ook buiten de klas. Dat kan buiten op het schoolplein zijn of gymmen in het speellokaal.

Zo proberen we van elke dag weer een feestje te maken. Een fijne plek waar iedereen er mag zijn en waar we elkaar helpen. We zien uit naar een gezellig schooljaar met de kinderen en met de ouders!