Rehoboth

Groep 2

De groepsleerkracht vertelt over de groep:

Welkom in groep 2, leuk dat u een kijkje op deze pagina neemt!

Als de kinderen ’s morgens binnen zijn gekomen starten we de dag in de kring met: kringgesprek, zingen, benoemen van de dag en datum, gebed, lied van de week en een verhaal uit de Bijbel (3x per week). Op maandag leren we een nieuw christelijk lied of een psalm. Op vrijdag herhalen we de verhalen van de afgelopen week m.b.v. een kijkplaat en eventueel een verwerking erbij.

In groep 2 spelen en werken we vanuit een thema. Binnen het thema hebben we (thema)hoeken, maken werkjes die erbij passen en spelen en leren met materiaal wat binnen het thema past. Ook zijn er kringactiviteiten waarbij we de taal- en rekenontwikkeling stimuleren. Dit alles op een zoveel mogelijk speelse manier.

We werken met het systeem ‘Mijn kleutergroep’, hierin staan de doelen waar we aan werken, deze plannen we in het thema waar we aan werken en bedenken daar activiteiten bij. Ook zetten we hierin de observaties van de kinderen, om zo de ontwikkeling van ieder kind te volgen.

Voor de sociaal emotionele ontwikkeling werken we wekelijks over een onderwerp uit de Kwink-methode, over samenwerken en samenspelen. Zo proberen we te werken aan een fijne sfeer in de groep!

Kleuters hebben veel beweging nodig, elke dag bewegen we. Soms is dit vrij spelen op het plein, maar regelmatig gaan we ook naar het speellokaal voor gymmen of een spelles met bijvoorbeeld een zang- of tikspel.

In groep 2 zijn we ook bezig met voorbereidende activiteiten voor groep 3, denk aan schrijven (van patronen en cijfers) en het leren van een aantal letters.

We proberen er iedere dag een fijne en leerzame dag van te maken. We zien uit naar een gezellig schooljaar met de kinderen en een prettige samenwerking met de ouders.

 

 

juf Wilma

Elke kleuter is uniek en ontwikkelt op zijn/haar manier. Prachtig om hier juf van te zijn!

juf Willianne

Een goede band en fijne sfeer is zo belangrijk! 

Ik word er blij van als ik zie dat kinderen zich op hun gemak voelen en groeien in hun ontwikkeling!