Rehoboth

Groep 1/2 b

De groepsleerkracht vertelt over de groep:

Groep 1 / 2 B 

Welkom. Hier een klein stukje over de dagelijkse bezigheden in onze gezellige groep 1/2 B. De kleuters zitten in een combinatiegroep.  D.w.z. er zitten kinderen uit twee verschillende jaargroepen bij elkaar. Kinderen van 4,5 en 6 jaar vormen met elkaar een groep. Onze groep heeft 26 kinderen ( 16 jongens en 10 meisjes) en er komen nog enkele kinderen bij in de loop van het schooljaar. 

 We beginnen bijna elke ochtend met een vrije inloop. De kinderen mogen hun eigen stoel opzoeken en meteen gaan spelen of werken. Na de inloop gaan we opruimen en in de kring zitten. We beginnen de dag met gebed, benoemen de dag en kijken wat we vandaag allemaal op het programma hebben staan. 

Op maandag leren we een lied over de Here Jezus. Op dinsdag, woensdag en donderdag luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel. Hiervoor gaan alle kinderen van groep 1 naar juf Corine of Nanet en komen alle kinderen van groep 2 bij juf Anneke luisteren. Op vrijdag vertellen de kinderen van groep 1 en 2 de verhalen aan elkaar, naar aanleiding van een mooie passende plaat uit de methode: Levend Water. 

Voor onze jongste kinderen van de basisschool vinden we het spelend leren erg belangrijk. Daarom is er gekozen voor de “Onderbouwd “ methode. De verplichte doelen worden op een speelse manier d.m.v. handpoppen aangeboden. Deze handpoppen hebben allemaal hun eigen gezellige naam en taak. Enkele zal ik noemen: Ed met de rijmpet, De hak- en plak apen, Arie de Letterkanarie, Sjoerd de cijferwoerd, Hennie de splitshen en Mien de meetmuis. 

Tevens wordt er altijd vanuit een thema gewerkt. De thema’s komen vanuit de belevingswereld van het kind. Te denken valt hier aan de seizoenen, bepaalde feestdagen, het gezin of zijn omgeving. 

Bij een thema worden leuke leerzame spelletjes gezocht, passende werkjes bedacht en aanvullende materialen in de hoeken toegevoegd voor een passend spel. Kinderen kunnen hiermee nieuwe dingen ontdekken en leren. 

We werken aan doelen op reken-, taal-en motorisch gebied. 

Naast deze schoolse vaardigheden hebben we ook veel aandacht voor het met elkaar omgaan, een taakuitvoering, concentratie, hoe kom ik voor mijzelf op en bewegen  en muziek. Dit alles om te groeien naar zelfstandigheid. 

We spelen elke dag ook buiten de klas. 1x per week gymmen we in het kleutergymlokaal, 1x per week doen we zang-dans-en tikspelen en als het weer het toelaat, de overige dagdelen, buiten spelen. 

Al met al een hele gevarieerde invulling in het dagprogramma voor een stel UNIEKE kinderen. Kinderen  met eigen leuke en minder leuke eigenschappen, talenten maar soms ook belemmeringen. Ze hebben allemaal wat. Toch mogen we weten dat ze door God gewenst en geliefd zijn en Hij een plan met ze heeft in deze wereld!