Rehoboth

Groep 4

De groepsleerkrachten vertellen over de groep:

In groep 4 leren we op maandag een psalmversje. Dinsdag, woensdag en donderdag horen we een bijbelverhaal en op vrijdag maken we een verwerking bij de bijbelverhalen.

Rekenen
Iedere dag zijn we bezig met rekenen. We gebruiken de methode Pluspunt en daarnaast de methode Met Sprongen Vooruit. Het automatiseren, het leren rekenen met de getallenlijn en de tafels komen aan de bod. We starten gelijk met het aanleren van de tafels 1 t/m 5 en 10. We hopen dit voor de kerst af te ronden, zodat we na de kerstvakantie met de resterende tafels kunnen starten.
We leren dit schooljaar zelfs de + en – sommen tot 100! Dagelijks oefenen we de sommen ook op de computer.

Taal
Iedere dag hebben we ook taal en spelling. We gebruiken hiervoor de methode van Taal actief. We leren het zelfstandig naamwoord, werkwoord, lidwoord, zelf een verslagje te schrijven of een telefoongesprek te voeren.

Spelling
Met spelling leren we iedere week een nieuwe spellingscategorie; o.a. woorden die beginnen met sch/schr of eer/oor/uur woorden. We werken in een werkboek en oefenen de woorden ook op de computer.

Schrijven
Dit jaar leren we het gebonden schrift. Daarna komen de hoofdletters ook aan bod. We schrijven dit hele schooljaar met potlood.

Lezen
In groep 4 is lezen erg belangrijk! Iedere ochtend starten we met duolezen, tutorlezen of stillezen. Ook werken we dagelijks uit de methode leesfontein.
We laten ons nog heerlijk voorlezen door de juffen! 

Overig
Daarnaast hebben we natuurlijk nog heel veel andere leuke vakken zoals gym, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, verkeer, techniek, handvaardigheid, tekenen, sova en muziek.

juf Marita

donderdag en vrijdag

juf Judith

maandag, dinsdag, woensdag