Rehoboth

Groep 5

De groepsleerkrachten vertellen over de groep:

Welkom bij groep 5!

Bijbelse geschiedenis:
Op maandag leren we een Psalm, dinsdag t/m donderdag luisteren we naar een Bijbelverhaal en vrijdag maken we een verweking bij de methode Levend Water. Iedere week leren we Bijbelvragen en worden deze getoetst.

Rekenen:
In groep 5 wordt de leerstof nog veel samen met de kinderen doorgenomen.
Het is belangrijk dat de kinderen meer inzicht gaan krijgen in rekenen. We werken we aan het ontwikkelen van inzicht en verbanden leggen. We werken met rekenen nog veel aan de basis, zoals getalbegrip, tafels, klokkijken (digitaal en analoog) en rekenen tot 1.000.

Taal:
Met taal ligt de nadruk op het vergroten van de woordenschat en werken we met ‘taal verkennen’ aan de grammatica: het herkennen van werkwoorden, zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden.

Spelling:
Bij het vak spelling benadrukken we hoe de kinderen de woorden moeten schrijven. We leggen de nadruk op het verdelen in klankgroepen. Per klankgroep denken we goed na over de bijbehorende categorie. We oefenen ook op bloon. In de klas, maar het kan ook thuis.

Lezen:
Ook proberen we de kinderen te leren wat het belang van lezen is. We lezen veel in de klas, krijgen begrijpend lezen en laten ons nog graag voorlezen.

We werken aan wereldoriëntatie (aardrijkskunde, biologie en geschiedenis) in boeken en schriften, we bekijken filmpjes en werken in groepjes of duo’s. Voor aardrijkskunde gebruiken we de methode Meander, voor biologie Natuurlijk en voor geschiedenis Argus Clou. Elk thema wordt afgesloten met een toets. Vrijwel altijd krijgen de kinderen hiervoor huiswerk mee.

Na de herfstvakantie mogen de kinderen een spreekbeurt houden. We proberen wel te stimuleren dat ieder kind een spreekbeurt houdt.

We besteden in groep 5 ook veel tijd aan de creatieve vakken als knutselen, tekenen en muziek. Samen zingen bij de piano vinden we erg leuk.

In groep 5 maken we er een fantastisch jaar van! We geven elkaar complimenten, spelen samen en zorgen dat iedereen erbij hoort!

juf Willeke

maandag, dinsdag, woensdag om de week

juf Dichiena

woensdag om de week, donderdag en vrijdag