Rehoboth

Groep 5

De groepsleerkrachten vertellen over de groep:

 

In groep 5 wordt de leerstof nog veel samen met de kinderen doorgenomen. Het is belangrijk dat de kinderen meer inzicht gaan krijgen in rekenen en dat ze gaan inzien hoe belangrijk lezen is. Bij alle vakken werken we aan het ontwikkelen van inzicht en verbanden leggen. We werken met rekenen nog veel aan de basis, zoals getalbegrip, tafels (6 t/m 9 leren en 1 t/m 5 en 10 herhalen), klokkijken (digitaal en analoog) en rekenen tot 1.000. Met taal ligt de nadruk op het vergroten van de woordenschat en werken we met ‘taal verkennen’ aan de grammatica: het herkennen van werkwoorden, zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden.

We werken aan wereldoriëntatie (aardrijkskunde, biologie en geschiedenis) in boeken en schriften, we bekijken filmpjes en werken in groepjes of duo’s. Voor aardrijkskunde gebruiken we de methode Meander, voor biologie Natuurlijk en voor geschiedenis Argus Clou. Elk thema wordt afgesloten met een toets. Vrijwel altijd krijgen de kinderen hiervoor huiswerk mee.
Ook krijgen de kinderen om de week een toets over de Bijbel vragen. Hiervoor krijgen zij huiswerk mee.
De psalm wordt op maandag overhoord. Dit gebeurt in groepjes van drie (of vier) leerlingen. We oefenen op school de psalm twee weken lang.

Na de kerstvakantie mogen de kinderen een spreekbeurt houden. We proberen wel te stimuleren dat ieder kind een spreekbeurt houdt.

juf Marita

donderdag en vrijdag

juf Judith

maandag, dinsdag, woensdag

Schoolgids

In de schoolgids vindt u allerhande informatie die voor ouders interessant is!

Download hier

App

We maken vanaf heden gebruik van ‘de Basisschool App’. Achter een AVG veilige inlog delen leerkrachten praktische berichtjes, maar ook foto’s met de ouders.

Meer info

Jaarrooster

Op het jaarrooster van de Rehoboth vindt u alle relevante data die voor ouders belangrijk zijn.

Download hier