Rehoboth

Groep 5

De groepsleerkrachten vertellen over de groep:

 

In groep 5 wordt de leerstof nog veel samen met de kinderen doorgenomen.
Het is belangrijk dat de kinderen meer inzicht gaan krijgen in rekenen en dat ze gaan inzien hoe belangrijk lezen is. Bij alle vakken werken we aan het ontwikkelen van inzicht en verbanden leggen. We werken met rekenen nog veel aan de basis, zoals getalbegrip, tafels (6 t/m 9 leren en 1 t/m 5 en 10 herhalen), klokkijken (digitaal en analoog) en rekenen tot 1.000.
Voor de tafels krijgen de kinderen ook huiswerk op. De tafels zijn de komende jaren bij het vak rekenen enorm belangrijk.
Met taal ligt de nadruk op het vergroten van de woordenschat en werken we met ‘taal verkennen’ aan de grammatica: het herkennen van werkwoorden, zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden.
Bij het vak spelling benadrukken we hoe de kinderen de woorden moeten schrijven. We leggen de nadruk op het verdelen in klankgroepen. Per klankgroep denken we goed na over de bijbehorende categorie. We oefenen ook op bloon. In de klas, maar het kan ook thuis.
De inlog voor bloon is ‘rh5’ en wachtwoord is ‘rh5’. Hier staan ook de dicteewoorden in. Heel goed om dit thuis ook regelmatig te laten oefenen.

We werken aan wereldoriëntatie (aardrijkskunde, biologie en geschiedenis) in boeken en schriften, we bekijken filmpjes en werken in groepjes of duo’s. Voor aardrijkskunde gebruiken we de methode Meander, voor biologie Natuurlijk en voor geschiedenis Argus Clou. Elk thema wordt afgesloten met een toets. Vrijwel altijd krijgen de kinderen hiervoor huiswerk mee.
Ook krijgen de kinderen om de week een toets over de Bijbel vragen. Hiervoor krijgen zij huiswerk mee.
De psalm wordt op maandag overhoord. Dit gebeurt in groepjes van drie (of vier) leerlingen. We oefenen op school de psalm twee weken lang.

Na de kerstvakantie mogen de kinderen een spreekbeurt houden. We proberen wel te stimuleren dat ieder kind een spreekbeurt houdt.

juf Willeke

maandag, dinsdag, woensdag om de week

juf Dichiena

woensdag om de week, donderdag en vrijdag