Rehoboth

Groep 5

De groepsleerkrachten vertellen over de groep:

Bijbelse geschiedenis:
Op maandag leren we een psalm, dinsdag t/m donderdag luisteren we naar een bijbelverhaal en vrijdag maken we een verwerking bij de methode Levend Water. Iedere week leren we Bijbelvragen en worden deze getoetst.

Rekenen:
In groep 5 wordt de leerstof nog veel samen met de kinderen doorgenomen.
Het is belangrijk dat de kinderen meer inzicht gaan krijgen in rekenen. We werken we aan het ontwikkelen van inzicht en verbanden leggen. We werken met rekenen nog veel aan de basis, zoals getalbegrip, tafels, klokkijken (digitaal en analoog) en rekenen tot 1.000.

Taal:
Met taal ligt de nadruk op het vergroten van de woordenschat en werken we met ‘taal verkennen’ aan de grammatica: het herkennen van werkwoorden, zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden.

Spelling:
Bij het vak spelling benadrukken we hoe de kinderen de woorden moeten schrijven. We leggen de nadruk op het verdelen in klankgroepen. Per klankgroep denken we goed na over de bijbehorende categorie. We oefenen ook op Bloon. In de klas, maar het kan ook thuis.

Lezen:
Ook proberen we de kinderen te leren wat het belang van lezen is. We lezen veel in de klas, krijgen begrijpend lezen en laten ons nog graag voorlezen.

Zaakvakken:
We werken met de methode Da Vinci. Met deze methode werken we thematisch. Iedere 8 weken werken we aan een nieuw thema. De vakken geschiedenis, aardrijkskunde en biologie zitten hierin verweven. We horen, zien, leren en onderzoeken alleen, maar ook in groepjes, van alles over het thema. Samenwerken is belangrijk bij Da Vinci.

Gym:
Elke maandag en woensdag gaan we naar gym. Dit doen we in de Oosterholthoeve.

Na de kerstvakantie mogen de kinderen een spreekbeurt houden. We proberen wel te stimuleren dat ieder kind een spreekbeurt houdt.

We besteden in groep 5 ook veel tijd aan de creatieve vakken als knutselen, tekenen en muziek.

In groep 5 maken we er een fantastisch jaar van! We geven elkaar complimenten, spelen samen en zorgen dat iedereen erbij hoort!

juf Lilian

Geen kind en geen dag is hetzelfde. Dat maakt het werk voor mij zo leuk en uitdagend!

juf Dichiena

Onderwijs op maat is geweldig om te geven: elk kind op zijn of haar niveau tot z’n recht laten komen.