Rehoboth

Groep 6

De groepsleerkracht vertelt over de groep:

 

Samen zijn we een hele gezellige groep met in totaal 23 kinderen. We hebben de hele week dezelfde leerkracht; meester Klaas-Jan. We zijn allemaal verschillend en uniek geschapen door onze God. We hebben daarom veel respect voor elkaar en proberen dat ook uit te stralen naar onze naasten en de omgeving waarin wij samen mogen leven en leren. Plezier staat bij ons voorop in het werk!

Algemeen
In groep 6 komen bij rekenen de kommagetallen, breuken en cijferend rekenen aan de orde. Ook moeten we grotere vermenigvuldigingen en deelsommen handig leren uitrekenen. Het uitrekenen van deelsommen en vermenigvuldigingen, doen we op de ouderwetse manier (deelsommen – staartdeling; vermenigvuldigingen – onder elkaar). Een goede kennis van de tafels komt nu goed van pas. Naast de spelling van de onveranderlijke woorden beginnen we met de spelling van werkwoorden en het ontleden van zinnen. Al met al een mooie uitdaging!
Om de informatie in teksten goed te kunnen begrijpen, leggen we in groep 6 steeds meer de nadruk op begrijpend en studerend lezen. We doen dit aan de hand van de methode ‘Leeslink’, een methode die inspeelt op actuele gebeurtenissen en aansluit bij de belevingswereld van kinderen.

Huiswerk
Leren om te leren! Het valt niet (altijd) mee. De repetities van de bijbelvragen, aardrijkskunde en geschiedenis die de kinderen krijgen worden thuis geleerd. Deze worden een week van tevoren meegegeven. Via de mail wordt u als ouder op de hoogte gesteld over de datum van de toets. De donderdag is de repetitiedag, alleen de bijbelvragen worden op de vrijdag afgenomen. Het moeilijkste is dat de kinderen moeten leren om tussen de regels door te lezen. Dat is wat anders dan een aantal vragen en antwoorden uit het hoofd leren. Dit vraagt, zeker in het begin, de nodige ondersteuning van u als ouder. Probeer het huiswerk tijdig te plannen.

 

juf Petra

maandag, vrijdag

juf Ellen

dinsdag, woensdag, donderdag