Rehoboth

Groep 6

De groepsleerkrachten vertellen over de groep:

Welkom bij onze club! 27 leerlingen, een meester en een juf! We zijn allemaal verschillend en uniek geschapen door onze God. We hebben daarom respect voor elkaar en proberen dat ook uit te stralen naar onze naasten en de omgeving waarin wij samen mogen leven en leren.

In groep 6 komen bij rekenen de kommagetallen, breuken en cijferend rekenen aan de orde. Ook moeten we grotere vermenigvuldigingen en deelsommen handig leren uitrekenen. Een goede kennis van de tafels komt nu goed van pas. We werken veel op de laptop tijdens de verwerking van de methode, maar gebruiken natuurlijk nog steeds kladpapier om de sommen uit te rekenen. Naast de spelling van allerlei categorie-woorden beginnen we met de spelling van werkwoorden en het ontleden van zinnen. Al met al een mooie uitdaging! Om de informatie in teksten goed te kunnen begrijpen, leggen we in groep 6 steeds meer de nadruk op begrijpend en studerend lezen. We doen dit aan de hand van de methode ‘Leeslink’, een methode die inspeelt op actuele gebeurtenissen en aansluit bij de belevingswereld van kinderen.

Dit jaar werken we voor het eerst thematisch met de methode ‘DaVinci’. Dit jaar leren we meer over de Egyptenaren, Grieken & Romeinen en de Middeleeuwen. Aan de hand van deze thema’s werken we over de geschiedenis, biologie, aardrijkskunde van de wereld en leggen we alles met elkaar in verband.

Huiswerk We leren iedere week de Bijbel vragen. Regelmatig krijgen de kinderen oefenstof mee om te leren van bijvoorbeeld taal, DaVinci en topografie. Via de Parro agenda wordt u als ouder op de hoogte gebracht.

juf Ellen

groepsleerkracht

juf Alie

‘Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid’ ~ Albert Einstein

Meester Niels

Meester Niels