Rehoboth

Groep 6

De groepsleerkracht vertelt over de groep:

Welkom bij onze club! 25 leerlingen en 2 juffen: juf Petra en juf Ellen(Juf Denise zolang juf Ellen met verlof is, dit zal ong. november/december zijn). We zijn allemaal verschillend en uniek geschapen door onze God. We hebben daarom veel respect voor elkaar en proberen dat ook uit te stralen naar onze naasten en de omgeving waarin wij samen mogen leven en leren.

Algemeen
In groep 6 komen bij rekenen de kommagetallen, breuken en cijferend rekenen aan de orde. Ook moeten we grotere vermenigvuldigingen en deelsommen handig leren uitrekenen. Het uitrekenen van deelsommen en vermenigvuldigingen, doen we op de ouderwetse manier (deelsommen – staartdeling; vermenigvuldigingen – onder elkaar). Een goede kennis van de tafels komt nu goed van pas. Naast de spelling van de onveranderlijke woorden beginnen we met de spelling van werkwoorden en het ontleden van zinnen. Al met al een mooie uitdaging!

Om de informatie in teksten goed te kunnen begrijpen, leggen we in groep 6 steeds meer de nadruk op begrijpend en studerend lezen. We doen dit aan de hand van de methode ‘Leeslink’, een methode die inspeelt op actuele gebeurtenissen en aansluit bij de belevingswereld van kinderen.

Huiswerk
We geven huiswerkbladen rondom rekenen, taal en spelling. We leren de repetities van de Bijbel vragen, aardrijkskunde, natuur/biologie en geschiedenis die de kinderen krijgen, worden thuis geleerd. Deze worden een week van tevoren meegegeven. Via de mail wordt u als ouder op de hoogte gesteld over de datum van de toets.

juf Petra

maandag, vrijdag

juf Ellen

verlof

juf Denise

dinsdag, woensdag, donderdag