Rehoboth

Groep 7

De groepsleerkrachten vertellen over de groep:

 

Wie zijn wij?
Wij werken samen hard aan onze resultaten.
Wij doen dat met veel plezier.
Wij besteden veel aandacht aan rekenen, taal, begrijpend lezen en wereldoriëntatie.
Wij genieten van de gesprekken met elkaar, de sociale vaardigheidslessen en gym.
Wij doen dit jaar het verkeersexamen.
Wij zijn gezellig en zorgzaam voor elkaar.
Wij hebben oog voor elkaar.
Wij maken fouten, maar dat mag, want daar leren we weer van!
Wij vergeven elkaar!
Wij zijn niet zomaar een groep.
WIJ ZIJN GROEP 7!

In groep 7 gaan we met meerdere vakken over de grens. Er wordt binnen wereldoriëntatie kennis gemaakt met de landen, steden, rivieren en culturen buiten Nederland. Ook maken we kennis met de Engelse taal. Rekenen en taal blijven onderdelen die dagelijks terug komen. Daarnaast is begrijpend lezen een vak dat via de methode Leeslink geleerd wordt.

juf Henriet

maandag, dinsdag en vrijdag

juf Lilian

woensdag en donderdag