Rehoboth

Groep 7

De groepsleerkrachten vertellen over de groep:

 

Wie zijn wij?

Wij werken samen hard aan onze resultaten.

Wij doen dat met veel plezier.

Wij besteden veel aandacht aan rekenen, taal, begrijpend lezen en wereldoriëntatie.

Wij genieten van de gesprekken met elkaar, de sociale vaardigheidslessen en gym.

Wij doen dit jaar het verkeersexamen.

Wij krijgen dit jaar typeles op school.

Wij krijgen aan het einde van dit schooljaar een pre-advies voor het VO.

Wij zijn gezellig en zorgzaam voor elkaar.

Wij hebben oog voor elkaar.

Wij maken fouten, maar dat mag, want daar leren we weer van!

Wij vergeven elkaar!

Wij zijn niet zomaar een groep.

WIJ ZIJN GROEP 7!

In groep 7 werken we met Da Vinci. We maken kennis met andere culturen, volken, landen en tijden.  Ook maken we kennis met de Engelse taal. Rekenen en taal blijven onderdelen die dagelijks terug komen. Daarnaast is begrijpend lezen een vak dat via de methode Leeslink geleerd wordt.

juf Paulien

Ik geniet van enthousiaste verhalen en de humor van kinderen.