Rehoboth

Groep 8

De groepsleerkracht vertelt over de groep:

Het laatste schooljaar op de Rehoboth
Groep 8 is een leerjaar dat je nooit meer zult vergeten. Er wordt in dit jaar hard gewerkt, maar daarnaast zijn er aan het eind van het schooljaar tal van activiteiten. Denk hierbij aan het schoolvoetbaltoernooi, de afscheidsmusical tijdens de afscheidsavond, de sportdag en de voorleeswedstrijd. Groep 8 is ook vooral een spannend jaar, behalve dat de eindtoets wordt gemaakt krijgen de leerlingen ook een passend schooladvies.

Verplichte eindtoets
Elke leerling is verplicht om de eindtoets te maken. Op de Rehoboth maken wij gebruik van de IEP-toets. De IEP-toets is één van de eindtoetsen waar men als basisschool uit kan kiezen.
De opgaven in de IEP Eindtoets lopen op in moeilijkheidsgraad. Het begint met gemakkelijke opgaven en eindigt met moeilijkere opgaven. Zo ervaart iedere leerling een succesgevoel en krijgt iedere leerling de eerlijke kans om te laten zien wat hij kan.
De IEP Eindtoets is zo ingedeeld dat de leerling zo weinig mogelijk hoeft te zoeken naar wat er van hem wordt verwacht. De leerling werkt in één boekje. Bij lezen staat de tekst op de ene pagina en de vragen en antwoordmogelijkheden op de pagina ernaast. Zo hoeven leerlingen niet heen en weer te bladeren en kunnen ze zich concentreren op de vragen.
Doordat de vragen in de IEP Eindtoets aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen, vinden de leerlingen de toets zelfs leuk om te maken. Het gebruik van alleen functionele, maar wel frisse afbeeldingen draagt daaraan bij. Leerlingen vergeten dat ze getoetst worden en kunnen dus echt laten zien wat ze in hun mars hebben.
Dit jaar zal de eindtoets zijn op dinsdag 20 en woensdag 21 april 2021.

Lezen om te leren
Er is in groep 8 veel ruimte en aandacht voor begrijpend lezen en studerend lezen. De leerlingen leren om onderscheid te maken tussen informatieve en betogende teksten en tussen feiten en meningen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het lezen van tabellen en grafieken bij teksten.
Bij studerend lezen oefenen de leerlingen allerlei vaardigheden die helpen om de inhoud van de tekst te onthouden, zoals herlezen, de tekst schematisch weergeven, belangrijke woorden onderstrepen en een uittreksel of een samenvatting maken. Dat zijn hartstikke nuttige vaardigheden, want die helpen de leerling volgend jaar als het zelfstandig huiswerk moet leren.

Schoolkamp
Wij gaan elk schooljaar aan het eind van september op kamp.
Dit jaar zullen wij van woensdag 23 t/m vrijdag 25 september 2020 op kamp zijn.