Rehoboth

Privacy

Binnen HOIJ gaan wij zorgvuldig om met de privacy van de kinderen en de ouders.
Alle informatie en publicaties hier omtrent vindt u op de site van schoolvereniging HOIJ.