Rehoboth

Schoolvereniging

Onze school maakt deel uit van de Hervormde vereniging voor christelijk onderwijs te IJsselmuiden HOIJ, waaronder de volgende scholen vallen:
Eben Haëzer, Dorpsweg 20
Rehoboth, Drostenstraat 1a
Ichthus, Groenendael 226

De grondslag van de genoemde vereniging is Gods Woord, terwijl zij de drie Formulieren van Enigheid der Nederlandse Gereformeerde (Hervormde) Kerk in Nederland als Accoord van Gemeenschap aanvaardt. De vereniging stelt zich ten doel het verstrekken van overeenkomstig schoolonderwijs. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden van vergaderingen, door het stichten en in stand houden van een of meer scholen en door andere wettige middelen, welke aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Ouders kunnen lid worden van de vereniging. Men moet wel belijdend lidmaat zijn van de Hervormde Kerk te IJsselmuiden/Grafhorst (dit betreft de Herv. Dorpskerk, de Herv. Hoeksteen-kerk en de Hersteld Hervormde gemeente).