Rehoboth

Schooltijden

Elke schoolmorgen begint voor alle groepen om 8:30 uur. De schoolmorgen eindigt om 11:45 uur, behalve op woensdagmorgen, dan zijn we om 12:15 uur uit.De schoolmiddag begint om 13:15 uur en eindigt om 15:30 uur.

De leerlingen van groep 1 die voor 1 oktober van het schooljaar zijn ingeschreven tellen mee in ons leerlingenbestand en die leerlingen gaan alle morgens en op de maandag- en dinsdagmiddag naar school. Dit geldt ook voor de ‘herfstkinderen’ die na 1 oktober tot 1 januari instromen. De leerlingen die na 1 januari instromen, gaan alleen de morgens naar school.

De leerlingen van groep 2 en 3 gaan alle morgens en drie middagen naar school; op vrijdagmiddag zijn ze vrij.

 

Schoolgids

In de schoolgids vindt u allerhande informatie die voor ouders interessant is!

Download hier

App

We maken vanaf heden gebruik van ‘de Basisschool App’. Achter een AVG veilige inlog delen leerkrachten praktische berichtjes, maar ook foto’s met de ouders.

Meer info

Jaarrooster

Op het jaarrooster van de Rehoboth vindt u alle relevante data die voor ouders belangrijk zijn.

Download hier