Rehoboth

Aanmelden leerling

Fijn dat u geïnteresseerd bent om uw kind bij ons op school aan te melden.

Jaarlijks hebben de scholen van de HOIJ in de maand januari een opgave avond. Tijdens deze avond kunt u uw kind, indien het het volgende schooljaar 4 wordt, aanmelden op de school van uw keuze. De datum van deze avond wordt tijdig aangekondigd op de website, via de kerkbode en informatiekanalen van de scholen, zoals de mail en ouderberichten.

Zes weken voor de vierde verjaardag van uw  ontvangt u een uitnodiging van de schoolleiding voor een intake gesprek. Tijdens dit gesprek worden oa. afspraken gemaakt over de wenperiode.

Wanneer u uw kind door verhuizing o.i.d. bij ons op school wilt aanmelden, dan kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. Deze afspraak kunt u maken met de schoolleider. Dit kan via het contactformulier.

Ook vindt u op deze website een ‘vooraanmeldingsformulier’. Wanneer u uw kind wilt aanmelden en geen gebruik wilt maken van de opgave avond, dan kunt u dit formulier downloaden, printen en ondertekenen. U dient dit formulier wel zelf naar de school te brengen en bij de schoolleider af te geven. We maken namelijk graag kennis met u, wanneer u uw kind aanmeldt.

Bijlagen